Kubilay Aktaş

Astral Beden – Venüs

Astral Beden – Venüs

MISIR DİLİNDE KA (Nûr-Kâlp), tasavvufta nefs-i mülhîme (nefsin içe yönelmesi ve ilhamlara açık olması) diye sözü edilen menzildir. Elementi bakırdır….