Dr.Öğr.Üye. Sibel Doğan

Bu ağıt başka ağıt

Çitleme Ağıtları Özelinde, Gündeme Bakış Sonu –cide ile biten bazı yabancı terimler vardır ki; bunlar pek de hayra alamet şeyleri…