Çevre Günü

Bu ağıt başka ağıt

Çitleme Ağıtları Özelinde, Gündeme Bakış Sonu –cide ile biten bazı yabancı terimler vardır ki; bunlar pek de hayra alamet şeyleri…