Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Patronlar Platformundan Ortak Deklarasyon

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Patronlar Platformundan Ortak Deklarasyon

Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Türkiye Patronlar Platformu, Döviz Oynaklığına Karşı Ortak Deklarasyon yayınladı. ASİAD Genel Başkanı ve Türkiye Patronlar Platformu Başkanı Ömer Faruk Başaran, iş insanlarına çağrıda bulundu.

Kur oynaklığına karşın iş insanlarının büyük sorunlar yaşadığı belirtilirken, yetkililer göreve çağrıldı. İşte deklarasyondan bazı bölümler…

❖ Faiz – Kur – Enflasyon Girdabında Boğuluyoruz

“Pandemi süreci ile dönüşen tedarik zinciri sistemi ile ihracat anlamında gelişmeye dönük adımlar atması beklenen iş insanlarımız; ülke içerisinde faiz-kur-enflasyon girdabında savrulmaktadır.

Piyasanın öngörülebilirliğinin ve güvenirliğinin her geçen gün daha da aşınmasından ötürü, hareket kabiliyeti tamamen kısıtlanan iş dünyasının temsilcileri olarak, acilen finansal istikrar adımlarının atılmasını istiyoruz.

Ekonomimizin kronik bir hastalığına dönüşen döviz sarmalı, son dönemde gene ayyuka çıkmıştır. Türk Liramızın giderek değer kaybedişi, İş Adamları olarak bizleri tedirgin etmektedir.”

Dövizin dengesiz artışının bedelini halkın ödediğini belirten Ömer Faruk Başaran, ara ürün temininde dışarıya bağımlı olduklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Kamu israfları ve tüketime dayalı bir ekonomi elbette sürdürülebilir bir büyüme sağlamamaktadır. Katma değer üretmek ve ülkemize yatırımları çekebilmek ancak güvenilir bir piyasanın variyetine bağlıdır.

Siyasal atmosferden ve buna bağımlı hale gelen güvensiz hukuk ikliminden dolayı dışarıdan, bırakın doğrudan yatırımı sıcak para dahi bulmak imkansız hale gelmiştir. Ara ürün temininde dışa bağımlı olan ülkemiz, bu ürünlerin dövizle birlikte yükselmesiyle doğrudan etkilenmektedir.

Dövize bağımlı olan maliyet artışlarının bedelini, halkımız enflasyon ve hayat pahalılığı olarak ödemektedir.”

Ekonomiyi Artık Liyakat Sahipleri Yönetmeli!

“Kurlarda yaşanan olumsuz dalgalanmalar, özellikle yurtiçinden yeterli hammadde tedarikinin sağlanamadığı endüstrilerde daha derinden hissedilmektedir.

İş insanlarımızın ve sanayicilerimizin katma değer üretme azmini korumayı ve hatta arttırmayı hedefliyorsak, mutlak surette kur hareketliliği kontrol altına alınmalıdır.

Ekonominin yönetimi, bir an evvel piyasaya güven verecek liyakat sahiplerine teslim edilmelidir.”

Tüm Dernekleri ve Platformları Göreve Çağırıyoruz!

Avrasya Sanayici İş Adamları Derneği ve Türkiye Patronlar Platformu olarak, iş adamlarının bağlı olduğu diğer tüm dernekleri, ayyuka çıkmış bu çürümüşlüklere ve bozukluklara karşı ses çıkarmaları ve çözüm önerilerini yüksek sesle dile getirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Siyasal korkularla kaplanmış bir duvar, yıllardır örüle örüle bugün ülkemiz için büyük bir engel halini almıştır. Bizlerin iş insanları olarak, ülkemize ve cumhuriyetimize olan bağlılığımızı, tüm bu sorunlara ses çıkarma ödevimizi yerine getirerek göstermemiz gerekmektedir. Zira korkunun ecele faydası yoktur.

Ömer Faruk Başaran – ASİAD GENEL BAŞKANI / TÜRKİYE PATRONLAR PLATFORMU BAŞKANI


Haberi Paylaş: https://namehaber.com/?p=1710

, ,
Genel